Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/teoria.php on line 44
1. For The Beginners
2. Wstęp - obserwacja może dawać nam fałszywy obraz rzeczywistości
3. NEW MODEL OF EUCLIDEAN REALITY
4. PRĘDKOŚĆ
5. WZGLĘDNOŚĆ OBSERWACJI (oraz obserwowane spowolnienie czasu)
6. Punkt w Lorentzowskiej czasoprzestrzeni jest sferą w rzeczywistości Euklidesowej
7. Dlaczego i kiedy obserwowana zmiana czasu staje się faktyczną zmianą czasu
8. PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA
9. RECESSION OF GALAXIES - Spectacular simple explanation -wkrótce przetłumaczę
10. RECESSION OF GALAXIES - The red shift
11. The Lorentz transformetion is non physical - the proof
12. The Lorentz transformetion is non physical - the correct transformation and a new rule of composition velocities
13. Space time interval conservation in FER and its consequences. Tachions do not exist, acceleration to the speed interpreted as the speed of light is possible
14. The New Idea of Ether
15. The new Idea of Ether: Why the Minchelson-Morley experiment didn't detect the Ether
16. The new Idea of Ether: Sagnac interferometer and what did it really prove?
17. Motion in the FER - the Time and the SUPERTIME
18. The Wave Structure of Matter
19. Krytyka STW: Dowód, że Ziemia nie obraca się wokół Słońca
20. Krytyka STW: Dowód, że Ziemia nie obraca się wokół Słońca. WYJAŚNIENIE
21. Criticism of SRT: All hitherto experiments assumed to be a proof of SRT seem to be the proof of GRT. SRT can not be proven experimentally

Warning: fopen(): Filename cannot be empty in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/0_1.inc on line 11

Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/0_1.inc on line 12

Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/0_1.inc on line 13

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/0_1.inc on line 18

Warning: fopen(): Filename cannot be empty in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/0_1.inc on line 11

Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/0_1.inc on line 12

Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/0_1.inc on line 13

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/0_1.inc on line 18

Spis treści <<< Poprzednia strona <<< >>> Następna strona >>> References